Dec 30, 2012 - Vremenska napoved    No Comments

Različne vrste vremenskih napovedi

English: Triglav, the higest mountain in Slove...

Triglav, najvišja slovenska gora. Slikano z Debele Peči. (Photo credit: Wikipedia)

Vsi poznamo vremenske napovedi, ki jih srečujemo vsakodnevno na televizijskih ekranih in v časopisih, seveda pa tudi na internetu in na mobilnih napravah. Vsaka takšna vremenska napoved nas obvešča o pričakovanem vremenu v naslednjih dneh. Navadno smo deležni podatkov o temperaturi in napovedanih vremenskih spremembah, ali pa o trenutnem vremenu, če so podatki aktualni za isti dan. Takšne napovedi zadostujejo za vse tiste radovedneže, ki le ne želijo, da bi jih presenetila kakšna nevihta, ali pa jih skrbi, da se ne bojo oblekli dovolj toplo. Iz omenjenih podatkov seveda takoj razberemo, kakšna oblačila potrebujemo in ali moramo vzeti še dežnik. Poleg tovrstnih vremenskih napovedi pa poznamo še druge, ki de razlikujejo glede na časovni obseg ali glede na namen in vrsto podatkov, ki jih prikazujejo.

Tudi z napovedmi za različna časovna obdobja se pogosto srečujemo. Največkrat zasledimo napovedi za nekaj prihodnjih dni, včasih za deset dni v prihodnost, redkeje pa za še daljše obdobje. Za takšne napovedi velja, da se z daljšim obdobjem napovedi niža tudi zanesljivost informacij, saj se vreme lahko hitro spreminja in ga je nemogoče točno napovedati za več tednov vnaprej. Vseeno so sodobne metode dovolj zanesljive, da lahko glede na podatke vremenskih napovedi načrtujemo kakšne aktivnosti v prihodnosti. Za večjo zanesljivost spremljamo vremensko napoved sproti.

Poznamo tudi napovedi, ki so namenjene prav določeni skupini ljudi, ki potrebuje posebne podatke. Tako je na primer posebna vremenska napoved namenjena pilotom, pa tudi drugim, ki so pri svojem poklicu v veliki meri odvisni od vremena. Takšne napovedi so navadno bolj obsežne in podrobne, zato nas posebej ne zanimajo.

Enhanced by Zemanta

Comments are closed.