Jan 20, 2013 - Vreme    No Comments

Vreme in vetrovne razmere

Veliko ljudi si z zanimanjem prebere vremensko napoved, saj s tem potešijo svojo radovednost, informacije o predvidenih vremenskih spremembah pa so lahko še kako uporabne. To zadnje velja predvsem za neko skupino ljudi, ki so pri svojem delu ali drugih aktivnostih v veliki meri odvisni od vremena. Sem nedvomno spadajo piloti, padalci in drugi letalci, pa tudi kmetovalci, nekateri športniki in nenazadnje turisti. Za naštete skupine ljudi je vreme pogosto ključnega pomena pri opravljanju dela, zato morajo biti na vremenske spremembe seveda še kako pozorni.

Veter sicer ne vpliva na vse tiste, ki smo jih omenili kot odvisne od vremena, gotovo pa lahko povzroči nevšečnosti vsaj pilotom. Prav veter je namreč med najnevarnejšimi dejavniki, ki ovirajo pilote, saj so vetrovne spremembe pogosto hitre in nepričakovane, napovemo pa jih težje kot drugo vreme. Da bi se izognili tovrstnim nevšečnostim, morajo piloti redno spremljati aktualne vremenske razmere, pomembna pa je tudi njihova lastna presoja, saj se hitrost in smer vetra lahko hitro spremenita in na zadnjih meritvah še nista zabeležena.

Sicer je res, da veliko napovedi vremena že nudi tudi podatke o vetru, tudi posebne meteorološke depeše za pilote vsebujejo te podatke, a zaradi spremenljivosti vetrovnih razmer so takšne napovedi nekoliko manj zanesljive, kot pa to velja za napovedovanje osnovnih vremenskih sprememb. Seveda pa je vreme v celoti spremenljivo in včasih nepredvidljivo, zato moramo skrbno spremljati različne napovedi, še posebej če vreme vpliva na opravljanje naših dejavnosti. Za tiste, ki napoved spremljajo samo iz radovednosti, pa seveda zadostujejo že osnovni podatki.

Comments are closed.