Apr 21, 2013 - Radarska slika padavin    No Comments

Animirana radarska slika padavin

Vse vremenske napovedi stremijo k temu, da bi bile čim bolj točne, poleg tega pa morajo imeti tudi nekaj drugih kvalitet. Biti morajo čim bolj informativne, saj nam na primer podatek, da je včeraj sijalo sonce, ne pove nič koristnega. Vremenska napoved nam mora zagotoviti čim več podatkov, s tem pa se pojavijo tudi določene težave – podatke je treba predstaviti v razumljivi in enostavni obliki. To velja tudi za radarsko sliko padavin, ki nam posreduje informacije v zvezi s padavinami.

Radarska slika padavin se sicer zelo učinkovito spopada z omenjenimi težavami, s katerimi se bolj neuspešno borijo nekatere druge oblike vremenske napovedi. Že sicer je radarska slika enostavna za branje, še bolj pa so uporabne in prijazne animirane radarske slike padavin, ki nam pokažejo stanje v celotnem časovnem intervalu kar v animaciji. Tako bomo takoj videli, kako so se padavine v zadnjem času razvijale – brez težav opazimo, ali se območje oblačnosti veča ali manjša, prav tako nam spreminjanje barv na animaciji pove, ali lahko pričakujemo bolj ali manj intenzivne padavine. Animacija je še posebej priročna pri tistih radarskih slikah padavin, ki prikazujejo stanje v daljšem časovnem obdobju, saj tako lahko udobno opazujemo spreminjanje vremena skozi več ur kar v enostavni animaciji.

Z napredkom sodobne tehnologije se razvijajo tudi vremenske napovedi, in radarska slika padavin je vsekakor med naprednejšimi in uporabnejšimi oblikami napovedi. Nekatere animirane slike naredijo še korak dlje, saj znajo iz preteklega gibanja deževnih oblakov predvideti tudi gibanje in intenzivnost padavin v prihodnje, tako da lahko tudi vidimo, kakšno bo stanje v naslednjih nekaj urah. Takšne slike se izkažejo kot posebej uporabne, saj nam ni treba spremljati celotnega poteka in predvidevati, kakšno bo stanje padavin v prihodnje, temveč si ogledamo le animacijo.

Comments are closed.